Yükleniyor...

Kapaklı Koruköy Kaynağı Tümülüsü

Kapaklı Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-297
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kapaklı Koruköy Kaynağı Tümülüsü
Envanter No 39-01-297
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Kapaklı Köyü
Belde
Mevki Baraka Bayırı (yalnız Ağaç)
Sokak
Ada 107
Pafta 4
Parsel 9
Yüzölçümü 973001,05
Nitelik Kapaklı Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Köy merkezinin 2 km güneyinde, koruluk alanda bulunan tümülüs 4-5 m yüksekliğinde, 15-20 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Doğu tarafından merkeze doğru, kanal şeklinde iş makinesi ile açılmış geniş bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Tümülüs tamamen dağıtılmış durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.