Yükleniyor...

Ahmetçe Köyü Mezarlık

Ahmetçe Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-970
Genel Bilgiler
Yapı Adı Ahmetçe Köyü Mezarlık
Envanter No 39-01-970
Yapı Türü Mezarlık
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Osmanlı
Genel Tanım İçerisinde yakın tarihli mezarların da bulunduğu mezarlıkta, yekpare taştan kabaca yontularak oluşturulmuş, yazısız ve süslemesiz Osmanlı Dönemi'ne tarihlenebilecek mezar taşları yer almaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Ahmetçe Köyü
Belde
Mevki Çifte Çeşmeler Mevki
Sokak
Ada 119
Pafta
Parsel 20
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Var
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Ahmetçe Köyü, Çifte Çeşmeler Mevkinde, 119 ada,20 parsel üzerinde yer alan mezarlık, kuzey-güney yönlü uzanan Kırklareli-Ahmetçe yolunun doğusunda yer almaktadır. Etrafı kısmen tel ve kısmen de duvar ile çevrili olan mezarlığın batısında (yola bakan kısımda) geniş bir kapı açıklığı ile girişi sağlanmıştır. Parselin yaklaşık olarak ortasında yer alan doğal kaya kütlesinin güneyinde ve doğusunda yüzeyde herhangi bir mezar bulunmazken bu kaya kütlesinin kuzeyinde ve batısında yayılım gösteren mezarlar olduğu görülmüştür. Mezarlığın içerisinde yakın tarihli mezarların arasında özensiz şekilde yontularak oluşturulmuş, Osmanlı Dönemi'ne tarihlendirilebilecek, muhtelif ölçülerde yazısız ve süslemesiz mezar taşları bulunmaktadır. Mezar taşlarının bir kısmı ayakta iken bir kısmı eğik ve bir kısmı da devrilmiş vaziyettedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Yok
Taşıyıcı Durumu Yok
Dış Yapı Yok
Üst Yapı Yok
İç Yapı Yok
Süsleme Yok
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Mezarlık
Bugünkü Kullanım Mezarlık
Önerilen Kullanım Mezarlık
Sahibi Köy Tüzel Kişiliği
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Köy Tüzel Kişiliği
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Mezarlığın içerisinde yakın tarihli mezarların arasında çok sayıda yazısız mezar taşları mevcuttur. Bunların bir kısmı dik, bir kısmı eğik, bir kısmı da devrilmiş vaziyettedir. Yeni mezarların açılmasıyla zaman içerisinde oluşabilecek alan darlığı nedeniyle bu taşların tahrip edilme olasılığı bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf X
Rölöve Projesi
Rapor X
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 05/03/2018-4915
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.