Yükleniyor...

Hasanpınar Kaya Oyma Küpleri

Kömürköy Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-170
Genel Bilgiler
Yapı Adı Hasanpınar Kaya Oyma Küpleri
Envanter No 39-08-170
Yapı Türü Kaya Küpleri
Dönemi
Genel Tanım Köyün 1,8 km güneyinde, orman alanında kayaya oyma küpler bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kömürköy Köyü
Belde
Mevki Hasanpınar
Sokak
Ada 105
Pafta
Parsel 635
Yüzölçümü 8543656,24
Nitelik Köprüdere Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve ormancılık faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Ormanlık alanda doğal bir kaya yamaçta oyulmuş pitos şeklinde yanyana 5 tane küp bulunmaktadır. İç kısımlarından aralarında bağlantı bulunmaktadır. Depolama yada gömü amaçlı kullanıldıkları düşünülmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmişlerdir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.