Yükleniyor...

Hamdibey İkiztepeler Kalesi

Balaban Köyü, Demirköy
ENV. NO: 39-03-113
Genel Bilgiler
Yapı Adı Hamdibey İkiztepeler Kalesi
Envanter No 39-03-113
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım Balaban Köyünün 2,8 km kuzeybatısında, Hamdibey Köyünün 5,3 km batısında bulunan kale orman alanı içerisinde bulunmakta tamamen yıkılmış durumdadır.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Balaban Köyü
Belde
Mevki İkiztepeler Mevki
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 497
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi 1. Derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Kalemin duvarları temel seviyesinde taş yığınları şeklindedir. Bu yığınlardan duvar hattı takip edilebilmektedir.
Önerilen Koruma 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Kale kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır. Duvar izleri toprak içerisinde belli belirsiz hafif yükselti şeklinde görülebilmektedir. Farklı noktalarda defineci çukurları ve tahribatı görülmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2835 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.