Yükleniyor...

Evrenli Su Yolu Kalıntısı

Evrenli Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-217
Genel Bilgiler
Yapı Adı Evrenli Su Yolu Kalıntısı
Envanter No 39-08-217
Yapı Türü Su Yapısı Kalıntısı
Dönemi Roma Dönemi
Genel Tanım Köyün güneybatısında dere kenarında bulunan alanda dere yatağının her iki tarafında su kemerine ait temel kalıntıları bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Evrenli Köyü
Belde
Mevki Köyiçi - Köy Yanı
Sokak
Ada 177/149
Pafta
Parsel 5/2-3-
Yüzölçümü 887 /231 / 307
Nitelik Avlulu Kerpiç Ev - Tarla - Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Batı doğu istikametinde olduğu düşünülen su kemerinin, yaklaşık 4 m eninde moloz taş ile örülmüş temel kalıntıları her iki tarafta da görülebilmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Su yolu üzerinde yer alan yapılar kaldırılmalı ve inşai amaçlı tahribat engellenmelidir.
Gözlemler Derenin batı tarafında kalan temel kalıntısının üzerine ev yapılmıştır. Yapı kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.