Yükleniyor...

Evrenli Akpınar Su Yolu Kalıntısı

Evrenli Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-224
Genel Bilgiler
Yapı Adı Evrenli Akpınar Su Yolu Kalıntısı
Envanter No 39-08-224
Yapı Türü Su Yapısı Kalıntısı
Dönemi Roma Dönemi
Genel Tanım Köyün 660 m batısında bulunan alanda, Akpınar deresi üzerinden geçen bir su kemerinin temel kalıntıları derenin her iki tarafında da görülmektedir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Evrenli Köyü
Belde
Mevki Akpınar Deresi
Sokak
Ada 147
Pafta
Parsel 9
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler Definecilik.
Şimdiki Durumu Derenin doğu tarafında büyük blok kesme taşlar ve kireç harcı ile örülmüş duvar kalıntısı batıdan kuzeye doğru dönmekte ve 30 m civarında uzamaktadır. Duvar kalınlığı yaklaşık 4 metredir. Derenin batı tarafında da yapı temelleri taş yığınları şeklinde görülebilmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi.
Gözlemler Yapı kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.