Yükleniyor...

Konut

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-1012
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-08-1012
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Zemin+1 katlı, yığma moloz ve tuğla örgülü, 1. kat cephesi ahşap kaplamalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde Kıyıköy
Mevki
Sokak Pazar Sokak No 4
Ada 247
Pafta E20d-12b-3
Parsel 9
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Taş-tuğla-ahşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Zemin+1 katlı, yığma moloz ve tuğla duvar örgülü, 1.kat cephesi ahşap kaplamalı, kırma çatılı alaturka kiremit örtülüdür. Yapı güney cephesinde 247 ada 8 parselde bulunan muhses kahvehane yapısına bitişik konumdadır. Kuzey cephe duvarlarının bir kısmı yıkılmış olup, döşeme ve tavanlarının ahşap olduğu görülmektedir. Yapının çatısında, duvarları ile kaplamalarında bozulmalar vardır. Yapının 1. kat güney cephesinde yer alan pencerelerinin giyotin tipinde ve kepenkli olduğu görülmektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme İyi
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar Arka cephesinde yıkılma tehlikesine karşı bir bölüm muhdes delikli tuğla ile örtülmüştür.
Gözlemler Yapı güney cephesinde 247 ada, 8 parselde bulunan muhdes kahvehane yapısına bitişik konumdadır. Kuzey cephe duvarlarının bir kısmı yıkılmış olup, yapının çatısında, duvarları ile kaplamalarında bozulmalar vardır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama K.V.Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/03/2020 tarih ve 1437 sayılı kararı ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve tescili hakkında Yönetmeliğin 4. maddesindeki koşulları taşımamamsı nedeniyle taşınmazın tescil kaydının kaldırılmasına, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun 21/10/2019 tarih ve 6305 sayılı kararının iptal edilmesine karar verildi.
Revizyon
Kurul Kararları 25/06/2020 tarih ve 6059 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Burcu KAYA Arkeolog
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.