Yükleniyor...

Evren Aktoprak 1. Ve Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı.

Evren, Vize
ENV. NO: 39-08-1109
Genel Bilgiler
Yapı Adı Evren Aktoprak 1. Ve Iıı. Derece Arkeolojik Sit Alanı.
Envanter No 39-08-1109
Yapı Türü
Dönemi
Genel Tanım Kırklareli İli, Vize İlçesi, Evren Mahallesi, Aktoprak Mevkiinde kremasyon geleneğine ait mezar odaları olduğu düşünülen kayaya oyma yapılar tespit edilmiştir. Bölge halkından alanda yan yana yedi adet kayaya oyma yapının bulunduğu bilgisi alınmış olsa da sık çalılık olan alanda üç adet oda tespit edilebilmiştir. Girişleri güneybatı yönüne bakan kayaya oyma yapılardan I numaralı olanın dikdörtgen bir giriş açıklığı vardır. Dikdörtgen planlı yapı seki ile çevrilidir ve odanın üstü tonozumsu bir yapıya sahiptir. II numaralı kayaya oyma yapı; I numaralı yapıdan daha büyüktür. girişin karşısında kaya içine oyulmuş, üzeri kemer ile kapanan ve zeminde son bulan bir niş bulunmaktadır. Girişin sağında ve solunda yer alan duvarlarda ise ikişer adet kemerli küçük niş bulunmaktadır. III numaralı kayaya oyma yapının plan olarak I numaralı yapıya benzediği düşünülmektedir. Ancak içinde çok sayıda çuvalın depolanmış olması nedeniyle tam olarak incelenememiştir. Yapılarda defineciler tarafından tahribatlar vardır. Alanda inhumasyon gömünün de olduğunu gösteren, defineciler tarafından yapılan kazılarda açığa çıkarılmış bir iskelet kalıntısı ile niteliği anlaşılamayan bir duvar kalıntısı da tespit edilmiştir.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Evren
Belde
Mevki
Sokak
Ada 133
Pafta
Parsel 256,257,258,259,260,290,291
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler Yapılaşma ve kaçak kazılar.
Şimdiki Durumu
Önerilen Koruma Kayaya oyma yapıların bulunduğu alanın (133 ada, 256,257,258,259 ve 260 parsellerin kuzeyi, 290 ve 291 parsellerin kuzey batısı ile yol alanı) I. derece arkeolojik sit alanı; 256,257,258,259,260,290 ve 291 parsellerin 1. derece arkeolojik sit alanı dışında kalan kısmının ise ileride yapılabilecek uygulamaların denetimi olarak yapılabilmesi için III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi önerilmektedir.
Gözlemler
Ekler
Fotoğraf X
Rapor X
Harita X
Kroki X
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23/11/2021 tarih ve 7958 sayılı Karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Burcu KAYA (Arkeolog) Hakan ERDEN (Harita Mühendisi) Gökhan KORKMAZ (Arkeolog) Gözde DAĞ (Arkeolog)
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.