Yükleniyor...

Konut

Üsküp Kemalpaşa Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-1071
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-01-1071
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Bahçe içerisinde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit ile örtülüdür.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Üsküp Kemalpaşa Mahallesi
Belde Üsküp
Mevki
Sokak Üsküp Caddesi
Ada
Pafta 31
Parsel 8141
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1 kat
Malzeme Taş+tuğla
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Bahçe içerisinde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının zemin katı yığma moloz taş, 1.kat ise ahşap hatıllı tuğla örgülüdür. Yapı parselin batısında bitişik muhdes yapı yer almakta olup, yapıya güney cepheden girilmektedir. Doğu cephesi pencereleri kareye yakın dikdörtgen formlu, güney cephe pencereleri ise dikdörtgen formludur. Yapının içine girilememiştir. Yapı Cumhuriyet (2. çeyrek) dönemi özellikleri göstermektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk Sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapı parselin batısında bitişik muhdes yapı yer almaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları E.K.V.K Kurulunun 10.06.2020 tarih ve 6806 sayılı karar ekidir.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.