Yükleniyor...

Dupnisa Mağarası

Sarpdere Köyü, Demirköy
ENV. NO: 39-03-102
Genel Bilgiler
Yapı Adı Dupnisa Mağarası
Envanter No 39-03-102
Yapı Türü 2. Derece Arkeolojik Sit
Dönemi
Genel Tanım Dupnisa Mağarası Kırklareli İli'nin yaklaşık 50 km kuzeydoğusunda Demirköy İlçesi'nin Sarpdere Köyü'nün 6 km güneyinde ormanlık alan içerisinde yer almaktadır. Kuru ve sulu olmak üzere 2 ayrı mağaradan oluşan Dupnisa Mağarası sahip olduğu doğal değerleri nedeni ile Edirne Koruma Kurulu'nun 10/07/1991 tarih ve 942 sayılı kararı ile Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Yine Koruma Kurulu'nun 11/10/2001 tarih ve 6962 sayılı kararı ile derecesi (2. derece) sınırları belirlenmiştir. Mağaranın turizme açılmasına yönelik uygulama ve çevre düzenleme projeleri Koruma Kurulu'nun 28/02/2002 tarih ve 7117 sayılı kararı ile revize edilmiştir. Kuru mağara girişi 5 m çapındaki bir açıklıktan ibarettir. Bu mağara damlataş birikimi yönünden son derece zengindir. Sulu mağaranın ağzı bir çöküntü sonucu meydana gelmiş olup, içinde yer altı deresi, gölle ve saçaklar şeklindeki perde damla taşları mağarayı cazip hale getirmiştir.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Sarpdere Köyü
Belde
Mevki Dupnisa Mağarası
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 2. Derece Doğal Sit 2. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 2. Derece Doğal Sit 2. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Mağara civarında var olan ve açılması talep edilen maden ocağı faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Kırklareli İli'nin yaklaşık 50 km kuzeydoğusunda, Demirköy İlçesi'nin Sarpdere Köyü'nün 6 km güneyinde ormanlık alan içerisinde yer almaktadır.
Önerilen Koruma
Gözlemler Edirne Koruma Kurulu'nun 11/10/2001 gün ve 6962 sayılı kararı ile belirlenen Doğal St Alanı sınırlarının kuru mağaranın giriş kapısı civarında son bulması nedeniyle, sınırlarının 1/25000 ölçekli haritada önerilen sınırlar itibariyle genişletilmesi, ayrıca Koruma Kurulu'nun 15/01/2010 gün ve 2866 sayılı kararı doğrultusunda mağara içindeki Neolotik, Roma, Bizans buluntularından dolayı mağara ve çevresinin 2. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 30.09.2010 - 3207
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/07/1991 tarih ve 942 sayılı karar 28/02/2002 tarih ve 7117 sayılı karar 25/04/2014 tarih ve 1686 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.