Yükleniyor...

Lüleburgaz Konut (ptt Binası Olarak Kullanılmış)

Yılmaz Mahallesi, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-710
Genel Bilgiler
Yapı Adı Lüleburgaz Konut (ptt Binası Olarak Kullanılmış)
Envanter No 39-05-710
Yapı Türü
Yapım Tarihi 19. yy.
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı
Genel Tanım Bodrum üzeri iki katlı yapılmış sivil mimari örneği. Bodrum kat tuğladan yapılmış, üst iki kat ahşap kaplama ile kaplanmış, ön cephe özelliğini yitirmek üzere, arka cephe özelliğini yitirmiş.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Yılmaz Mahallesi
Belde
Mevki Merkez
Sokak Eski Ptt Yolu
Ada 232
Pafta 30L-1C
Parsel 10
Yüzölçümü 108
Nitelik Arsa
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum + 2
Malzeme Tuğla-ahşap
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Sivil mimari örneği bina bodrum üzeri iki katlı, tuğla üzerine ahşap kaplama olarak yapılmıştır. Ahşap kaplamalar yer yer cephe duvarlarından düşmesine rağmen, çevre duvarları ayaktadır ve sağlamdır. Ön ve arka cephelerinde eni dar ve uzun pencereler bulunmaktadır. Üst örtü düzeni daha sonradan değiştirilmiştir. Giriş bodrum üzerinden bir kavisle yükseltilmiş, ahşap bir işçilikle özendirilmiştir. Kapı girişi üzerinde bulunan ahşap oymacılıkta yer yer bakımsızlıktan dolayı kırılma ve kopmalar mevcuttur. Bodrum katın tuğla işçiliğinin üzerine daha sonra sıva yapılarak tuğla örgü kapatılmıştır. 1. kat tuğla üzerine ahşap kaplamadır. Giriş kapısının hemen sağ yanında uzunlamasına bir pencere, sol yanında dar ve uzun iki pencere yer almaktadır. Üst kat, ikinci kat biraz daha dışa taşırılmış cumba ile ön cephe üzerinde dar ve uzun beş pencere açılmıştır. Cumbanın hemen yanındaki bölümde giriş katının üzerinde açık bir balkon olarak bırakılmıştır. Ahşap süslemeyi sadece yapının ön cephesinde basit bir süsleme ile görüyoruz. Yapının bir yanı beş katlı bir apartmana bitişik. Bir yanı da bahçe girişine bakmakta olup, yan cephe sağır bırakılmıştır. Pastane binasının arka cephesinde ahşap kaplamadan eser kalmamış olmakla beraber sıva yapılarak dökülen cephe duvarlarını onarmışlardır. Üst kat arka cephe balkon korkulukları yeni onarım geçirmiş olmasına rağmen, balkon zemini eski ahşap zemindir ve ahşap destekleyicileri bulunmaktadır. Arka cephe çatı alınlığında kopma ve dökülmeler mevcuttur. Yeterli onarım yapıldığı takdirde eski PTT binasına yeni bir görünüm verilebilir. Elektrik kabloları cephe üzerinde bulunması yangın ihtimalini yükseltmektedir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Fena
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Şahıs
Yapılan Onarımlar Halen kullanılmayan yapının ivedilikle restorasyon projesi hazırlanıp onarım çalışmaları yapılmalıdır.
Gözlemler Çatıda boşluklar var. Ahşap kaplama yarık ve kopmalar mevcut. Bodrum katta tuğla dolgu dökülmüştür.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 01.03.2001-6715
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.