Yükleniyor...

Devletliağaç Höyükler 4 Tümülüsü

Devletliağaç Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-008
Genel Bilgiler
Yapı Adı Devletliağaç Höyükler 4 Tümülüsü
Envanter No 39-04-008
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Devletliağaç Köyü
Belde
Mevki Höyükler Yanı
Sokak
Ada 118
Pafta
Parsel 18
Yüzölçümü 44107,98
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu Köyün 1,1 km doğusunda bulunan tümülüs 1-1,5 m yüksekliğinde, 10-12 m çapındadır. Tarım alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi.
Gözlemler Üzerinde tarım yapıldığından dolayı yassılaşmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015-2838
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.