Yükleniyor...

Devletliağaç Höyükler 2 Tümülüsü

Devletliağaç Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-006
Genel Bilgiler
Yapı Adı Devletliağaç Höyükler 2 Tümülüsü
Envanter No 39-04-006
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Devletliağaç Köyü
Belde
Mevki Höyükler Yanı
Sokak
Ada 119
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü 21998,02
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve defineci tahribatı.
Şimdiki Durumu Köyün 1,1 km doğusunda bulunan tümülüs 1-1,5 m yüksekliğinde, 6-7 m çapındadır. Mera alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma Define kazılarına karşı gözlem altında tutulmalıdır.
Gözlemler Tahribat gözlenmemektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942, 16/12/2015-2838
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.