Yükleniyor...

Çukurpınar Meşelitepe A Tümülüsü

Çukurpınar Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-285
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çukurpınar Meşelitepe A Tümülüsü
Envanter No 39-01-285
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-ms 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki Köy Civarı
Sokak
Ada 101
Pafta 6
Parsel 79
Yüzölçümü 16847,13
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köy merkezinin 500 m kuzeyinde, tarım alanında bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 20-25 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresindeki tarla sahiplerinin uyarılması.
Gözlemler Tepesinde kaçak kazı çukuru ve kadastro taşı bulunmaktadır. Kuzey tarafının büyük bir bölümü yakın zamanda sürülmüş olup, üzerinde tarım yapılmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.