Yükleniyor...

Çukurpınar Kalesi

Çukurpınar Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-279
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çukurpınar Kalesi
Envanter No 39-01-279
Yapı Türü Kale Kalıntısı
Dönemi
Genel Tanım Kale kalıntısı, Çukurpınar Köyünün 2,8 km kuzeyinde, ormanlık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 50 metreye 110 metrelik bir alanı çevrelemektedir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki Hediye
Sokak
Ada 101
Pafta 6
Parsel 93
Yüzölçümü 11211461,81
Nitelik Çukurpınar Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. İçinde küçük bir mağara oluşumu bulunmaktadır. Kuzey tarafında ayakta kalmış yaklaşık 1,5 m yüksekliğindeki duvar parçasından, kale duvarlarının harçsız moloz taşlar ile örülü yaklaşık 1 m eninde olduğu görülmektedir. Kalenin bazı bölümlerinde kayalıklardan yararlanılarak doğal tahkimat oluşturulmuştur.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması, definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Birçok yerde kaçak kazı çukurları görülmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.