Yükleniyor...

Çukurpınar Beypınar Kalesi

Çukurpınar Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-324
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çukurpınar Beypınar Kalesi
Envanter No 39-01-324
Yapı Türü Kale Kalıntısı
Dönemi Demir Çağ (trak) ?
Genel Tanım Kale kalıntısı, Çukurpınar Köyünün 7,4 km güneydoğusunda, ormanlık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 45 metreye 55 metrelik bir alanı çevrelemektedir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki Av Yeri
Sokak
Ada 102
Pafta
Parsel 161
Yüzölçümü 41826555,76
Nitelik Çukurpınar Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminde, temel seviyesinde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. Sağlam kalmış duvar örgülerinden anlaşıldığı kadarıyla sur duvarlarında 50/30/100 cm ebatlarında düzgün işlenmiş taşlar kullanılmıştır. Doğu tarafındaki duvar izlerinden dairesel kesitli bir burç olduğu anlaşılmaktadır. Kalenin doğu tarafında sur duvarı içerisinde definecilerin kazmış olduğu çukurda kesme taş ve kireç harcı ile örülmüş kale sur duvarına dik doğrultuda bir duvar parçası bulunmaktadır. Kazı çukurunun yanında 3 cm kalınlığında pişmiş toprak dişli bir tuğla parçası bulunmuştur.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Güney ve batı yönünde duvarlar dışında açılan hendekle tahkimat güçlendirilmiştir. Muhtemelen kale içerisinde mevcut bir mezar odasının kaçak kazılar sonucunda tahrip edildiği gözlenmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.