Yükleniyor...

Çağlayık Tumba Nekropol Alanı

Çağlayık Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-251
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çağlayık Tumba Nekropol Alanı
Envanter No 39-01-251
Yapı Türü Arkeolojik Sit
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çağlayık Köyü
Belde
Mevki Aydın Şerifin
Sokak
Ada 101
Pafta 1
Parsel 272
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köy merkezinin 1,2 km kuzeybatısında bulunan ormanlık alanda, yükseklikler 1,5-4 m, genişlikleri 8-15 m arasında değişen, 7-8 m ara ile doğu-batı ekseninde konumlanmış beş mezar tepesinden oluşan nekropol alanıdır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Mezar tepelerinin üzerini ağaç ve çalılıklar kaplamış olup, üzerinde kaçak kazı izi görülmemektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.