Yükleniyor...

Büyükkarıştıran Başağıltepe Tümülüsü

, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-696
Genel Bilgiler
Yapı Adı Büyükkarıştıran Başağıltepe Tümülüsü
Envanter No 39-05-696
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy
Belde Büyükkarıştıran Beldesi
Mevki Açmalar
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 1689
Yüzölçümü 25950
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Belde merkezinden 2,6 km güneybatıda tarla içerisinde bulunan tümülüs 7-8 m yüksekliğinde, 40-45 m çapındadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Çevresinde yapılan tarla sürümlerinde tümülüsün alanını daraltmayı amaçlayan faaliyetlerin yapılmaması için tarla sahiplerinin uyarılması.
Gözlemler Tepesinde yaklaşık 1 m derinliğinde bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Çevresinde yapılan tarla sürümleri nedeniyle tümülüsün alanı devamlı olarak küçülmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.