Yükleniyor...

Akören Camii Ve Haziresi

Akören, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1002
Genel Bilgiler
Yapı Adı Akören Camii Ve Haziresi
Envanter No 39-07-1002
Yapı Türü Camii
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Köy meydanında yer alan cami dikdörtgen planlı, taş duvar örgülü üzeri sıvalı ve boyalı, kırma çatılı ve Marsilya tipi kiremit örtülüdür. Harim mekanı zemin ve üst katta sivri kemerli pencerelere sahiptir cephe açıklık oranı açısından simetriktir. Harim mekanının kuzeyinde mahfşl katı bulunur. Caminin kuzey cephesinde bitişik muhdes betonarme abdesthane eklentisi bulunur. Caminin batısında Osmanlıca yazılı mezar taşlarının olduğu haziresi bulunur.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Akören
Belde
Mevki Köyiçi
Sokak
Ada 102
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Köy meydanında yer alan cami dikdörtgen planlı, taş duvar örgülü üzeri sıvalı ve boyalı, kırma çatılı ve Marsilya tipi kiremit örtülüdür. Harim mekanı zemin ve üst katta sivri kemerli pencerelere sahiptir cephe açıklık oranı açısından simetriktir. Harim mekanının kuzeyinde mahfşl katı bulunur. Caminin kuzey cephesinde bitişik muhdes betonarme abdesthane eklentisi bulunur. Caminin batısında Osmanlıca yazılı mezar taşlarının olduğu haziresi bulunur.Doğu cephelerde zemin ve üst katta dörder, batı cephede kuzeybatı köşede minaret yer alması nedeniyle üçer adet,güney mihrap cephesinde ise zeminde 2 üst kotta 3 adet sivri kemerli dikdörtgen formlu pencereye sahiptir.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı Orta
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme Yok
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Camii Ve Haziresi
Bugünkü Kullanım Camii
Önerilen Kullanım
Sahibi Akören Tüzel Kişi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar Yapının içi ve dışı sıva- boya onarımı görmüş olup, çatısı yenilenmiştir. Mihrap muhdes çini kaplı olup, minberi de yenilenmiştir.
Gözlemler Kuzey cephede muhdes abdesthane eklentisi olup, minaresinin kaide üzeri, çatısı, iç ve dış cephede yenileme-onarımlar görülmüştür. Hazirede yakaşık 10 adet kırık - bakçe duvarına yaslanmış mezar taşı vardır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16.04.2019-5884
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Mustafa BALEKOĞLU Arkeolog
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.