Yükleniyor...

Ahmetler Höyükler Bayırı 2 Tümülüsü

Ahmetler Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-043
Genel Bilgiler
Yapı Adı Ahmetler Höyükler Bayırı 2 Tümülüsü
Envanter No 39-04-043
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Ahmetler Köyü
Belde
Mevki Kurt Bayırı
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 498-499
Yüzölçümü 11836,48
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 1,7 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 2-3 m yüksekliğinde, 8-10 m çapındadır. Tarım alanı olarak kullanılmaktadır
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Tarla içerisinde bulunan tümülüsün üzeri yarıya kadar tarım amaçlı sürülmüştür.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.