Yükleniyor...

Konut

, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-1029
Genel Bilgiler
Yapı Adı Konut
Envanter No 39-07-1029
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Bağlar Sokağının kuzeyinde bulunur. Konut yapısı taşınmaz parselinin kuzeydoğusunda, üst ve iç yapısı ile duvarlarının büyük kısmı yıkılmıştır. Bodrum üzeri yüksek girişli tek katlı olduğu düşünülmektedir. Yapı ahşap hatıllı moloz taş duvar örgülü.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy
Belde Kaynarca
Mevki
Sokak Bağlar Sokak
Ada 105
Pafta
Parsel 3
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Bodrum+Yüksek giriş
Malzeme Taş-tuğla-aaşap
Yapım Tekniği Kargir
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Bağlar Sokağının kuzeyinde bulunur. Konut yapısı taşınmaz parselinin kuzeydoğusunda, üst ve iç yapısı ile duvarlarının büyük kısmı yıkılmıştır. Bodrum üzeri yüksek girişli tek katlı olduğu düşünülmektedir. Yapı ahşap hatıllı moloz taş duvar örgülü olup, tuğla kemerli ocaklık kısmı bulunmaktadır. Yapı parselinin güneyinde 2 katlı, betonarme kargir yeni yapılaşma mevcuttur.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Yok
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım
Önerilen Kullanım Kullanılmıyor (yıkık)
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapı parselinin güneyinde 2 katlı, betonarme kargir yeni yapılaşma mevcuttur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 23.07.2019 tarih ve 6122 nolu Karar. 25.01.2021 tarih ve 7326 nolu Karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.