Yükleniyor...

Yoğuntaş Çifte Tümülüsler Batı

Yoğuntaş Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-468-01
Genel Bilgiler
Yapı Adı Yoğuntaş Çifte Tümülüsler Batı
Envanter No 39-01-468-01
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Yoğuntaş Köyü
Belde
Mevki Bağtepe (tumbalar) Mevki
Sokak
Ada 142
Pafta 14
Parsel 25-26
Yüzölçümü 5331.19
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 5,3 km batısında, tarım alanında bulunan tümülüs, 6-7 m yüksekliğinde, 40-45 m çapındadır.
Önerilen Koruma Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Tarla sahiplerinin bilgilendirilmesi ve uyarılması gerekir.
Gözlemler Güney eteğinde tarla yolu geçmektedir. Genel olarak iyi korunmuş durumdadır. Çevresinde yapılan tarımsal faaliyetler nedeniyle tümülüsün alanı daralmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.