Yükleniyor...

Varlık Tepe Tümülüsü

Merkez, Vize
ENV. NO: 39-08-906
Genel Bilgiler
Yapı Adı Varlık Tepe Tümülüsü
Envanter No 39-08-906
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Merkez
Belde
Mevki Vize Çayırlığı
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal Faaliyetler
Şimdiki Durumu Vize İlçe Merkezi'nin 1.5 km güneyinde yer alan tümülüs 2 m yüksekliğinde olup, çapı 50-60 metredir. Etrafı ve üzeri tarım alanı olarak kullanıldığından yassılaşmıştır.
Önerilen Koruma Koruma sınırının belirlenmesi ve tarım amaçlı kullanımın engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi.
Gözlemler Vize İlçe Merkezi'nin 1.5 km güneyinde yer alan tümülüs 2 m yüksekliğinde olup, çapı 50-60 metredir. Etrafı ve üzeri tarım alanı olarak kullanıldığından yassılaşmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita
Kroki
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama 10.07.1991 tarihli, 942 sayılı karar eki listede 33 sıra numarası ile tescil edilmiştir.
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.