Yükleniyor...

Üsküp Hacıoğlu Korusu Mezarlık Alan (tümülüs, Kayaya Oyma Tek Odalı Yer Altı Mezarı Ve Kaya Mezarlar

, Merkez
ENV. NO: 39-01-359
Genel Bilgiler
Yapı Adı Üsküp Hacıoğlu Korusu Mezarlık Alan (tümülüs, Kayaya Oyma Tek Odalı Yer Altı Mezarı Ve Kaya Mezarlar
Envanter No 39-01-359
Yapı Türü Mezar
Dönemi M.ö.1000 - M.s.3-4.yy. Arasında Tarihlendirilebilir.
Genel Tanım Kırklareli İli, Merkez İlçesi'ne bağlı Üsküp Beldesi'nin Gündoğdu Mahallesi çıkışından itibaren yaklaşık 5 km mesafede olan Hacıoğlu Korusu Mevkii'nde, dere kenarında yer alan kaya mezarının (Delikli Taş) batısında ve yaklaşık 500 m mesafede olan mezarlık alanında bir tümülüs, bir kayaya oyma yer altı mezarı ve birkaç adet yüzeyde olan kaya mezarı tespit edilmiştir. Mezarlık alanında yer alan, yaklaşık 14 -15 m. çapında olan küçük tümülüsün orijinal yapısı muhtelif zamanlarda yapılan kaçak kazılar sonucu tahrip edilmiştir. Ancak henüz mezar odasında bir tahribatın olmadığı düşünülmektedir. Mezarlık alanında yer alan kayaya oyma yeraltı mezarının ise Tümülüs gibi yığma toprakla örtüldüğü gözlenmiştir. Ancak zaman içinde ve yapılan kaçak kazılarla giriş kısmı açılırken yığma toprak etrafa yayılmıştır. Söz konusu kayaya oyma yer altı mezarının güneye bakan giriş kısmına 3 (üç) basamaklı merdiven ile inilmektedir. Ancak merdiven basamakları kaçak kazılar esnasında kısmen tahrip olmuştur. Tek odalı mezar yapısı olan kaya mezarının dikdörtgen biçiminde bir giriş kısmı vardır. Mezar odası içinde dikdörtgen biçiminde 1,5x1m. ölçülerinde bir kaçak kazı çukuru görülmüştür. Ancak bu kaçak kazı çukurunun içine girilmesi tehlike oluşturduğundan nereye kadar devam ettiği ve uzunluğu belirlenemeyen bir tünel şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Mezarlık alanında ayrıca, birkaç adet uzunlamasına iki kayanın yan vana konulmasıyla oluşturulan mezar yapıları da görülmüştür. Ayrıca, yukarıda mevkisi belirtilen mezarlık alanındaki mezar yapılarının hangi döneme ait olduğu kazı yapılmadığı için tam olarak belirlenememiştir. Ancak mezar yapılarında ileride yapılabilecek bir bilimsel kazı sonucu ele edilecek veriler üzerine kesin tarihleri belirlenebilir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy
Belde Üsküp Beldesi
Mevki Hacıoğlu Korusu Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 4526
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Kaçak define kazılarına maruz kalması
Şimdiki Durumu Kaya mezarı içinde ve üzerinde kaçak define kazı çukurları görülmektedir.
Önerilen Koruma Taşınmaz kültür varlıklarının gelecek yıllarda kaçak kazılar sonucu yok olmasını önlemek amacıyla kurtarma kazısı yapılmalıdır.
Gözlemler Üsküp Beldesi'nin Gündoğdu Mahallesi çıkışından itibaren yaklaşık 5 km mesafede olan Hacıoğlu Korusu Mevkii'nde dere kenarında yer alan Kaya Mezarı (Delikli Taş) nın batısında ve yaklaşık 500 m mesafede olan mezarlık alanındaki tümülüsün üzerinde ve kayaya oyma yer altı mezarının içerisinde ve etrafında kaçak kazı çukurları görülmüştür.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 25.07.2012-476
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.