Yükleniyor...

Üsküp Bayrak Tepe Tümülüsü

, Merkez
ENV. NO: 39-01-356
Genel Bilgiler
Yapı Adı Üsküp Bayrak Tepe Tümülüsü
Envanter No 39-01-356
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy
Belde Üsküp Beldesi
Mevki Başçardak
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 4457
Yüzölçümü 7450
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetleri ve kaçak define kazıları.
Şimdiki Durumu Kırklareli İli, Merkez İlçesi'ne bağlı Üsküp Beldesi'nin Gündoğdu Mahallesi çıkışından itibaren yaklaşık 3 km mesafede olan Bayrak Tepe Mevkii'nde yer alan tümülüs mevcut şekliyle yaklaşık 20-25 m çapında ve 5 m yüksekliğindedir.Söz konusu tümülüsün tepe noktasının kaçak kazılar sonucu tahrip olması nedeniyle tam yüksekliğini tespit etmek mümkün değildir. Muhtelif zamanlarda gerçekleştirilen kaçak kazılarla tümülüsün tepesinde oluşturulan çukur alan yaklaşık 2-3 m çapında ve 2,5-3 m derinliğindedir. Kaçak kazı çukurunda taşınabilir kültür varlığı ya da parçasına rastlanılmamıştır. Ancak mezar odasında henüz bir tahribat yapılmadığı düşünülmektedir. Ayrıca, yukarıda mevkisi belirtilen tümülüsün hangi döneme ait olduğu kazı yapılmadığı için tam olarak belirlenememiştir. Ancak tümülüste ileride yapılabilecek bir bilimsel kazı sonucu elde edilecek veriler üzerine belirlenebilir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmiş olup, bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Tümülüsün gelecek yıllarda kaçak kazılar sonucu yok olmasını önlemek amacıyla kurtarma kazısının yapılması.
Gözlemler Kuzeydoğu tarafından merkeze doğru, iş makinesi ile kanal şeklinde açılmış geniş bir kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Mezar yapısı ciddi ölçüde tahrip edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 25.07.2012-476
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.