Yükleniyor...

Tümülüs (akçaköy Mezarlık Üstü D Tümülüsü)

Akçaköy Köyü, Lüleburgaz
ENV. NO: 39-05-927
Genel Bilgiler
Yapı Adı Tümülüs (akçaköy Mezarlık Üstü D Tümülüsü)
Envanter No 39-05-927
Yapı Türü
Dönemi Mö. 3000 - Ms. 3-4. Yy Arasına Tarihlendirilir.
Genel Tanım Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Akçaköy Köyü, Ballıkaya Mevkii'nde, Köyün 1,1km kuzeydoğusunda, tarla içerisinde yer alan Tümülüs, mevcut şekliyle yaklaşık 1-2m yüksekliğinde, 15-20m çapındadır. Edirne Koruma Kurulunun 20/01/2016 tarih ve 2900 sayılı kararıyla 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Akçaköy Mezarlık Üstü A (güney) ve Akçaköy Mezarlık Üstü B (kuzey) Tümülüslerinden; Akçaköy Mezarlık Üstü A (güney) Tümülüsünün çaprazında (güneybatıya doğru) yaklaşık 8-10m mesafede 1702 parselin bitişiğinde yer alan 704 parselin sınırları içinde kalan ve her iki parselde de yer alan taşınmazlarda tarımsal faaliyet yürütüldüğünden zaman içinde sürülerek asıl yapısı (yüksekliği) tahrip edilen, bu nedenle yüksekliği çevresindeki diğer tümülüslere göre oldukça daha alçak olan ancak Tümülüs olduğu kanaatine varılan tümülüsün (Akçaköy Mezarlık Üstü D Tümülüsü), yüzeyinde Roma Dönemi'ne tarihlenebilecek pişmiş toprak çanak çömlek parçalarına da rastlanmıştır.
Konum
İlçe Lüleburgaz
Mahalle Köy Akçaköy Köyü
Belde
Mevki Ballıkaya Mevkii
Sokak
Ada
Pafta
Parsel 1702 ve 704
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli Mevcut. 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı.
Koruma Derecesi 1
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetlere maruz kalması.
Şimdiki Durumu Tümülüs üzerinde tarımsal faaliyetler nedeniyle yapılan sürüm işlemlerinden dolayı asıl yapısı olan yüksekliği kaybolmuştur. Etrafındaki tümülüslere göre oldukça alçaktır.
Önerilen Koruma 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca "1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Tarla sahiplerinin uyarılması.
Gözlemler Tümülüs uzun yıllar içinde üzerinde yapılan tarımsal faaliyetlerden dolayı tahribata uğrayarak asıl yapısı olan yüksekliğini kaybetmiş olup etrafındaki Tümülüslere göre oldukça alçaktır. Anılan Tümülüsün (Akçaköy Mezarlık Üstü D Tümülüsü), toprak tabakası tarım arazisi üzerine yayılmıştır ve yüzeyinde Roma Dönemi'ne tarihlenebilecek pişmiş toprak çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır. Bu bağlamda gerek bölgedeki tümülüs yoğunluğu ve tarımsal faaliyetlerle tahrip edilen tümülüslerin varlığı (özellikle Vize Bölgesi), gerekse yakın mesafesinde tümülüslerin olması ve üzerinde pişmiş çanak çömlek parçalarına rastlanması ayrıca topografik açıdan da değerlendirildiğinde tüm bu verilere dayanarak söz konusu tepenin tümülüs olduğu kanaatine varılmıştır.
Ekler
Fotoğraf
Rapor
Harita
Kroki
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10/05/2017-4080
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.