Yükleniyor...

Tugay İçindeki Tümülüs

, Vize
ENV. NO: 39-08-903
Genel Bilgiler
Yapı Adı Tugay İçindeki Tümülüs
Envanter No 39-08-903
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde
Mevki Gökkaya
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Askeri tatbikat alanı içinde yer almakta olup, tatbikatlar esnasında kullanılmak üzere mevzi amaçlı kazı yapılması.
Şimdiki Durumu İlçe Merkezi'nin 3 km kuzeyinde bulunan tümülüs, Vize Tatbikat Destek Birlik Komutanlığı Conker Kışlası içerisinde kalmaktadır. Doğal tepe üzerine oluşturulmuş olan tümülüs 10 m yüksekliğinde olup 50 m çapındadır. Askeri alan içerisinde kalan tümülüsün eteklerinde tatbikatlarda kullanılmak üzere yaklaşık 1-1.5 m derinliğinde mevziler kazılmıştır. Tümülüsün tam tepesinde kaçak kazı izleri mevcuttur.
Önerilen Koruma Koruma sınırının belirlenmesi ve tatbikat amaçlı üzerinde kazı yapılmasının engellenmesi.
Gözlemler Askeri alan içerisinde kalan tümülüsün eteklerinde, tatbikatlarda kullanılmak üzere yaklaşık 1-1.5 m derinliğinde mevziler kazılmıştır. Tümülüsün tam tepesinde kaçak kazı izleri mevcuttur.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita
Kroki
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama 10.07.1991 tarihli, 942 sayılı karar eki listede 31 sıra numarası ile tescil edilmiştir.
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.