Yükleniyor...

Taşlıtepe 3 Tümülüsü

Yeni Mahalle, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-002
Genel Bilgiler
Yapı Adı Taşlıtepe 3 Tümülüsü
Envanter No 39-04-002
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Yeni Mahalle
Belde
Mevki Kokar Pınar
Sokak
Ada 107
Pafta
Parsel 44
Yüzölçümü 5905
Nitelik Tarla
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Tarımsal faaliyetler ve defineci tahribatı.
Şimdiki Durumu İlçe merkezinin 3,6 km güneybatısında bulunan tümülüs 2 m yüksekliğinde, 7-8 m çapındadır. Üzeri tarım alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma Çevresinin sürülerek daraltılması engellenmeli, kaçak kazılara karşı güvenlik birimlerince periyodik kontrolü yapılmalı.
Gözlemler Eteklerinde kaçak kazı izleri bulunmaktadır. Tümülüsün çevresi tarla olarak kullanıldığından sürülerek daraltılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 25.07.2012-488
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.