Yükleniyor...

Su Yolu Ve Tüneli 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı

Tellakzade Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-997
Genel Bilgiler
Yapı Adı Su Yolu Ve Tüneli 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Envanter No 39-01-997
Yapı Türü Su
Dönemi Roma - Bizans Dönemi
Genel Tanım Kırklareli-Dereköy yolunun kuzeybatısında bulunan arazi içerisinde, 410 ada, 21 parselde yer alan, 1.Su Tüneli bacası içerisinde 8-10 m derinliğinde devam eden üst örtüsü dikdörtgen ve tuğla örgülü ola,ilgili araştırma grubu tarafından su yolu hattı boyunca yapılan incelemelerde; bacaların askeri onarım görenlerinde dönemin tuğla malzemesinin kullanılmıştır. Orijinal bacalarda ise taş örgü sistemi kullanılmıştır. Tünelin alt yapı malzemesi olarak,kesme blok ve moloz taşlar kullanılmış olup tünelin belli bölümlerinde ise zemin taşı tıraşlanıp kayanın kendisi yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Helenistik – Roma – Bizans Dönemlerinde şehre su sağlama amaçlı zemin suyunu tonozlu tünel sistemiyle taşıyan kanat sistemi Kırklareli Su Tünellerinde de mevcuttur. Su tünel yapısının orijinal kısmı 1. Su tüneli bacası başlangıç olmak üzere batıya doğru su yolu ve su tüneli güzergahı belirlenmiş bu hat üzerinde iki su bacası üzerinde kapağı olan, iki adet de üzerinde toprak örgü olan baca yapısı gözlemlenmiştir.Bu güzergah boyunca yaklaşık 400 m hat boyunca su yolu ve tünelleri olmak üzere 1. Derece arkeolojik sit alanı belirlenmiştir. Bu sistemim ilk dönemlerindeki amaçlarından bir tanesi şehre su temini amacıyla düşünüldüyse de etrafındaki askeri amaçlı savunma yapılarına su temini ve haberleşme amacıyla da bir süre kullanıldığı anlaşılmıştır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Tellakzade Mahallesi
Belde
Mevki Koca Kasaplar
Sokak
Ada 410 - 411 - 898
Pafta
Parsel 21 - 6,13 - 2,4,6
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir
Şimdiki Tehlikeler
Şimdiki Durumu Su yolu ve tünelinde toprak altında devam ettiği arazi yüzeyinde ikisi toprak örgülü, ikisi beton taşla kapalı dört adet adet tünel girişi olduğu gözlemlenmiştir.
Önerilen Koruma I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi ve sit alanı sınırlarının belirlenmesi,Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi, su tüneli girişlerinde tarımsal faaliyetlerin denetlenmesi.
Gözlemler Su tünel girişlerinin bir kısmı tahrip edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden Yusuf Şamiloğlu
Kurul Onayı No 11.02.2019-5708
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Mustafa BALEKOĞLU Arkeolog Burcu KAYA Arkeolog Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.