Yükleniyor...

Sivriler 2 Tümülüsü

Sivriler Köyü, Demirköy
ENV. NO: 39-03-125
Genel Bilgiler
Yapı Adı Sivriler 2 Tümülüsü
Envanter No 39-03-125
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Sivriler Köyü
Belde
Mevki
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 156
Yüzölçümü -
Nitelik Davalı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi 1. Derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Köyün 6,7 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 8-10 m yüksekliğinde, 45-50 m çapındadır. Orman alanı içerisinde bulunmaktadır. Tahrip olmuştur.
Önerilen Koruma Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Ormanlık alanda bulunan tümülüs defineciler tarafından iş makinesi ile kazılarak tahrip edilmiştir. Yapılan kazı neticesinde tümülüsün 2/3 lük bölümü tamamen tahrip edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 11.07.1991-944
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 08.04.2011-3471
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.