Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kiremithane Eski Yerleşim Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kiremithane Eski Yerleşim Alanı
Envanter No
39-08-137
Yapı Türü
Dönemi
Roma-Bizans
Genel Tanım
Eski yerleşim alanı köyün 3,2 km güneydoğusunda orman içerisinde bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kışlacık Köyü
Belde
Mevki
Kiremithane
Sokak
Ada
101
Pafta
Parsel
573
Yüzölçümü
6649771,06
Nitelik
Kiremithane Devlet Ormanı
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu
Alanda, yüzeyde taş yığınları şeklinde temel kalıntıları ve çok sayıda keramik parçası görülmektedir.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler
Alanın birçok yerinde kaçak defineci kazı çukurları bulunmaktadır.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar