Yükleniyor...

Kiremithane Eski Yerleşim Alanı

Kışlacık Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-137
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kiremithane Eski Yerleşim Alanı
Envanter No 39-08-137
Yapı Türü
Dönemi Roma-bizans
Genel Tanım Eski yerleşim alanı köyün 3,2 km güneydoğusunda orman içerisinde bulunmaktadır.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kışlacık Köyü
Belde
Mevki Kiremithane
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 573
Yüzölçümü 6649771,06
Nitelik Kiremithane Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Alanda, yüzeyde taş yığınları şeklinde temel kalıntıları ve çok sayıda keramik parçası görülmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Alanın birçok yerinde kaçak defineci kazı çukurları bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.