Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Kırklareli Merkez B Tümülüsü

GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Kırklareli Merkez B Tümülüsü
Envanter No
39-01-737
Yapı Türü
Tümülüs
Dönemi
Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy.
Genel Tanım
Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar. Kırklareli güneyinde Asilbeyli yolunun solunda, güneydoğu aksı üzerinde A ve C tümülüsleri arasındadır. Bugün çok alçak tümülüs halindeki bir tarladır. Kurulumuzun 19.10.1990 gün ve 787 sayılı kararı tescil fişinde, "...1874 te Ruslar tarafından açıldmıştır. Daha sonar Türk Tarih Kurumunun adına Prof. Arif M. Mansel tarafından 1938 de kazısı yapılmıştır.Tümülüsün ortasında üstü çökmüş, içi toprakla dolmuş halde bulunmuştur. Trakya da eşine az rastlanan Makedonya tipi, kubbeli bir mezar yapısı bulunmuştur. Dikdörtgen bir giriş ve yuvarlak asıl mezar odasından ibarettir. Kubbesi an kovanı şeklinde harçsız bir örgü göstermektedir. Yuvarlak odada içi Ruslar tarafından soyulmuş taş bir lahit bulunmuştur. Kazı sonunda mezar binası kapatılmıştır." Şeklinde belirtilmiştir.
KONUM
İlçe
Merkez
Mahalle Köy
Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki
Höyüktepe
Sokak
Asılbeyli Köyü Yolu
Ada
519
Pafta
Parsel
33-34-37
Yüzölçümü
5427 / 8921 / 9162
Nitelik
Tarla / Tarla / Tarla
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu
Kırklareli İl Merkezinin güney kısmında, tarım alanında bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde 55-60 m çapındadır.
Önerilen Koruma
Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Üzeri tarım amaçlı sürüldüğü için yassılaşmıştır. Tümülüs formunu tamamen kaybetmiştir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
19.10.1990-787
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
21/11/2016-3638
Yayın Dizini
Hazırlayanlar