Yükleniyor...

238 Ada 11 Parsel Konut

, Vize
ENV. NO: 39-08-1093
Genel Bilgiler
Yapı Adı 238 Ada 11 Parsel Konut
Envanter No 39-08-1093
Yapı Türü
Yapım Tarihi 20 yy
Yaptıran -
Yapan -
Vakfiye -
Kitabe -
Mimari Çağı Erken Cumhuriyet
Genel Tanım
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde Kıyıköy Beldesi
Mevki
Sokak 10 Nolu Sokak
Ada 238
Pafta
Parsel 11
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme
Yapım Tekniği
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Yapı doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, taş-ahşap hatıllı duvar örgüsü üzeri kısmen boyalı ve ahşap kaplamalı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. Yapının tapu vasfı avlulu 2 katlı ahşap ev olup, girişi güney cephede bulunmaktadır. Giriş kapısı üzeri 1. katın 1/2 oranı cumbalı olup, cumba ahşap payandalarla desteklenmektedir. Yapının kuzey cephesi sağır olup, 1. kat pencereleri dikdörtgen formlu ve giyotin tiplidir. Yapının içine girilememiş olup, yapı Erken Cumhuriyet Dönemi özellikleri taşımaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu İyi
Taşıyıcı Durumu İyi
Dış Yapı İyi
Üst Yapı İyi
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Konut
Önerilen Kullanım Konut
Sahibi Şahıs
Koruma Derecesi
Anıtsal 0
Çevresel 2
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülkiyet Sahibi
Yapılan Onarımlar Bazı pencereleri kapatılmış ve yenilenmiştir.
Gözlemler Yapı dış cephe de badanalı olup, yapıda bozulmalar başlamıştır.
Ekler
Fotoğraf
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita
Kroki
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden Yusuf ŞAMİLOĞLU Müdür
Kurul Onayı No 28/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçi
Hakan ERDEN Harita Mühendisi
Birol HASANBAT Sanat Tarihçi
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.