Yükleniyor...

Sislioba Kalesi

Sislioba Köyü, Demirköy
ENV. NO: 39-03-111
Genel Bilgiler
Yapı Adı Sislioba Kalesi
Envanter No 39-03-111
Yapı Türü Askeri
Dönemi Bizans
Genel Tanım Köyden 4 km uzaklıkta bulunan kalenin kuzeydoğu surlarının birazı, güneydoğuda burcun bir kısmı, doğuda surun bir bölümü ayaktadır. Moloz dolgu duvarların cephelerinde, düzgün yontulmuş yerel taş ve beyaz kireç harcı yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Kalenin iç kısımlarında da bazı duvar izleri görülmektedir. Roma Dönemi garnizonu olup, Bizans Dönemi'nde de kullanılmış olmalıdır.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Sislioba Köyü
Belde
Mevki Macara, Değirmen
Sokak
Ada 122
Pafta
Parsel 42
Yüzölçümü 2669236,19
Nitelik Macara Serisi Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece arkeolojik sit
Koruma Derecesi 1. Derece arkeolojik sit
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Orman alanı içerisinde bulunmaktadır.
Önerilen Koruma 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Kale kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeni ile yok olmaktadır. Ancak mevcut şekliyle bölgede günümüze en fazla mimari şekli ve formuyla ulaşabilen kalelerden birisidir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2835 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini İsmail Hakkı Kurtuluş, “Trakya Bölgesi Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale İllerinde Türk Dönemi Kaleleri”, 14.Araştırma Sonuçları Toplantısı, C.II, Ankara 1997, s.40; Andreas Külzer, Ostthrakien,(Europe), Tabula İmperii Byzantini 12, Wien 2008, s.442.
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.