Yükleniyor...

Pınarhisar İndere Mağrası Eski Yerleşimi

Beylik Mahallesi, Pınarhisar
ENV. NO: 39-07-528
Genel Bilgiler
Yapı Adı Pınarhisar İndere Mağrası Eski Yerleşimi
Envanter No 39-07-528
Yapı Türü
Dönemi Geç Roma - Bizans ?
Genel Tanım Pınarhisar ilçe merkezinin 4 km kuzeydoğusunda, Erenler köyünün 1,3 km kuzeybatısında bulunan meralık alanda, doğuya bakan bir kaya yamacında içi el ile şekillendirilmiş doğal bir mağara oluşumu oluşumu bulunmaktadır.
Konum
İlçe Pınarhisar
Mahalle Köy Beylik Mahallesi
Belde
Mevki Akören Ve Pırna
Sokak
Ada 27
Pafta
Parsel 22
Yüzölçümü 11847750
Nitelik Pınarhisar Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik ve hayvancılık
Şimdiki Durumu Doğuya bakan kaya yamacında yan yana iki mağara bulunmaktadır. Güney taraftaki yaklaşık 6 m derinliğinde duvarları el ile oyularak şekillendirilmiştir. Kuzey taraftaki mağara ise yaklaşık 20 m derinliğe kadar uzanmakta, iki kola ayrılmakta ve kollardan biri arka tarafta üzeri açık bir obruğa açılmaktadır. Bu mağaranın içinde de el ile şekillendirilmiş niş benzeri bölümler bulunmaktadır. Duvardaki haç benzeri oyulmuş motif kilise olarak da kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Hayvan barınağı olarak kullanımının engellenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Mera alanında bulunan mağara defineciler tarafından tahrip edilmekte ve hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2836 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.