Yükleniyor...

Mercan Baba Dolmeni

Topçular Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-014
Genel Bilgiler
Yapı Adı Mercan Baba Dolmeni
Envanter No 39-04-014
Yapı Türü Dolmen
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı M.ö.1200-800
Genel Tanım Dolmen kelimesi Keltçe olup, “Tolmen” taş masa anlamına gelmektedir. Dolmenler arkeoloji literatüründe megalitik anıtlar olarak geçmektedir. Dolmenlerin büyük çoğunluğu, dört ya da daha fazla kaya levhadan yapılmış, bu levhalardan daha büyük bir kaya levha ile de üstleri kapatılmış basit dikdörtgen kutulardır. Hepsinin üstü yapıldıkları dönemde toprak tümülüslerle kapatılmıştır. Doğu Trakya dolmenlerinin Son Tunç Çağı bitimi ile İlk Demir Çağı başlarına tarihlendiği, ancak bunlardan bazılarının kullanımının M.Ö.VIII-VII. yüzyıllara kadar sürdüğü şeklindedir. Plan özellikleri bakımından Doğu Trakya dolmenleri tek odalı ve iki odalı olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Her iki grubun da önünde dromos şeklinde bir giriş bölümü bulunmaktadır.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Topçular Köyü
Belde
Mevki Mercan Baba
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 655
Yüzölçümü 7299,65
Nitelik Dolmen, Türbe Ve Arsası
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi
Malzeme Taş
Yapım Tekniği
Elektrik Yok
Isıtma Yok
Kanalizasyon Yok
Ayrıntılı Tanım Köyün 2,6 km güneybatısında bulunan dolmenin çevresinde daha geç dönemlere ait mezarlar yer almaktadır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Orta
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı Orta
Süsleme Yok
Rutubet Yok
Özgün Kullanım Dolmen
Bugünkü Kullanım Dolmen
Önerilen Kullanım Dolmen
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 1
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Topçular Köy Muhtarlığı
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Erken Demir Çağı M.Ö.1200-800 yıllarında kullanılan Dolmen (Kapaklı Kaya) örneklerinin günümüze en az hasarla ulaşabilmiş örneklerinden biridir. Dolmen odasının güney cephesini oluşturan blok taş kırılmış olması nedeniyle cephede boşluk oluşmuştur. Mezarı sınırlayan taşların üzeri büyük bir blok taş ile kapatılmıştır.Doğu cephesinde bir pencere (ruh deliği) bulunmaktadır. Yakınında sıkça ziyaret edilen Mercan Baba Türbesi bulunmaktadır. Bu sayede tahribata karşı nispeten korunaklı durumdadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 11.01.2001-6554
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.