Yükleniyor...

Kurttepe (çöplüküstü) Tümülüsü

, Vize
ENV. NO: 39-08-428
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kurttepe (çöplüküstü) Tümülüsü
Envanter No 39-08-428
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy
Belde
Mevki Kurttepe-göztepe Güneyi-çöplük Üstü
Sokak
Ada 269
Pafta
Parsel 45
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Koruma Derecesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı
Şimdiki Tehlikeler Definecilik.
Şimdiki Durumu İlçe Merkezinin 3,2 km kuzeydoğusunda bulunan tümülüs 3-4 m yüksekliğinde, 25-30 m çapındadır. Göztepe Tümülüsü'nün 2-3 km güneyinde, koruluk bir alan içerisinde yer almaktadır.
Önerilen Koruma Tescil Fişi ekinde yer alan 1/25000 ölçekli haritadaki sınırları itibarıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi. Ayrıca bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Üzerini çalılıklar kaplamış olup, tepesinde ve güneybatı eteğinde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.