Yükleniyor...

Koruköy Küçüksırakayalar Nekropol Alanı

Koruköy Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-320
Genel Bilgiler
Yapı Adı Koruköy Küçüksırakayalar Nekropol Alanı
Envanter No 39-01-320
Yapı Türü Arkeolojik Sit
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Koruköy Köyü
Belde
Mevki Düzorman Serisi
Sokak
Ada 104
Pafta 3
Parsel 33
Yüzölçümü 3601507,75
Nitelik Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Köy merkezinin 2 km kuzeybatısında bulunan koruluk alanda, toprak içinde kenarları yassı taşlarla oluşturulmuş dikdörtgen mezar yapısının etrafı moloz taşlarla 4-5 m çapında dairesel olarak çevrelenmiştir. Yaklaşık 4-5 m aralıklarla konumlanmış 30-40 adet tümülüs şeklinde mezar tepeleri bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Mezar tepelerinin içerisindeki mezar yapılarının birçoğu kaçak define kazıları sonucu ortaya çıkarılmış ve mezarlar tahrip edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.