Yükleniyor...

Kocayazı Çamlık Nekropol Alanı

Kocayazı Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-037
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kocayazı Çamlık Nekropol Alanı
Envanter No 39-04-037
Yapı Türü Arkeolojik Sit
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Kocayazı Köyü
Belde
Mevki Çamlık Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Kaçak define kazıları.
Şimdiki Durumu Köyün 3 km kuzeydoğusunda, Kocayazı-Kula yolunda, Çamlık mevkiinde, orman içerisindedir. Bu ormanlık alanda, 4-5 m yüksekliğinde, 15-17 m çapında bir tümülüs ve etrafında 50 ye yakın yükseklikleri 1-1,5 m arasında daha küçük mezar tepeleri bulunmaktadır. Orman işletme alanı içerisindedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir.
Gözlemler Büyük tümülüste güneydoğu tarafından merkeze doğru kanal şeklinde derin bir kaçak kazı ve kuzeydoğu eteğinden merkeze inen 7-8mt derinliğinde kuyu şeklinde kaçak kazılar görülmüştür. Geniş bir alana yayılmış mezar tepelerinin birçoğu defineciler tarafından kazılmış mezarlar tahrip edilmiştir. Defineci kazılarından mezarların büyük yassı taşlar dört taraftan çevrelenmiş ve üzerinde yine yassı blok bir taş ile kapatılmış şekilde oluşturulduğu görülmektedir. Mezarların yarısı kazılarak içleri boşaltılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2838 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.