Yükleniyor...

Kıyıköy 250 Ada 7 Parselde Konut

Cumhuriyet Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-202
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kıyıköy 250 Ada 7 Parselde Konut
Envanter No 39-08-202
Yapı Türü
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Geç Osmanlı - Erken Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, ahşap duvar örgülü, kademeli beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Cumhuriyet Mahallesi
Belde Kıyıköy Beldesi
Mevki Cumhuriyet Mahallesi
Sokak 3 Nolu Sokak
Ada 250
Pafta E20d-12b-3
Parsel 7
Yüzölçümü 261
Nitelik Bahçeli İki Katlı Ahşap Ev
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Taş, Ahşap
Yapım Tekniği Kagir
Elektrik Var
Isıtma Yok
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Zemin kat ve birinci kattan oluşmaktadır. Girişi doğu cephesindendir. Giriş kapısının üzerinde balkon bulunmaktadır. Moloz taş subasman üzerine ahşap karkas zemin kat ve birinci kat bulunmaktadır. Cepheleri ahşap kaplıdır. Giriş kapısı ahşap tablalı, pencereleri ahşap giyotindir. Saçak altlarında profilli işlemeli koltuk altı silmesi bulunmaktadır. Doğu cephesinde ahşap eliböğründelere oturan iki cumbası bulunmaktadır. Cumbalar üstte üçgen alınla sonlanmakta, cephenin orta kısmı da yine üçgen alınlıdır. Çatısı kırma alaturka kiremit kaplıdır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Fena
Dış Yapı Fena
Üst Yapı Fena
İç Yapı Fena
Süsleme Fena
Rutubet Önemli
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş Mülk sahibi
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Günümüzde kullanılmakta olan bina taşıyıcı ve malzeme olarak kötü durumda olmasına rağmen çok değişikliğe uğramamıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 24/08/2020 tarih ve 6964 sayılı Kara
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları r
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.