Yükleniyor...

Kırklareli Karacaibrahim Mah. Eski Mezarlığı

Karacaibrahim Mahallesi, Merkez
ENV. NO: 39-01-743
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kırklareli Karacaibrahim Mah. Eski Mezarlığı
Envanter No 39-01-743
Yapı Türü Mezarlık
Dönemi Osmanlı
Genel Tanım Kırklareli merkezinde bulunan eski mezarlık alanında çok sayıda Osmanlıca yazılı, sarıklı, fesli, silindirik, takkeli, sekiz köşeli, on köşeli, düz mezar taşları ile lahit mezarlar ve menhir şeklinde yazısız mezar taşları bulunmaktadır. Alandaki birçok mezar taşı parçalanmış ve atıl bir durumdadır. Eski mezarlık geniş bir alana yayılmaktadır.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Karacaibrahim Mahallesi
Belde
Mevki Mezarlık Civarı
Sokak Şahinler Sokak
Ada 534
Pafta
Parsel 1
Yüzölçümü 22342
Nitelik Mezarlık
Harita No 20m, 1-IV
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 2. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi 2. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler Belediye Encümen kararı ile mezarlığın nakil edilmesi uygun görüldüğünden nakledilen mezarlar gelişigüzel bırakılmıştır. Yerinde bırakılan Osmanlı dönemi mezarları define aramak gayesiyle kazılmak sureti ile lahitler de kırılarak tahrip edilmiştir. Mezarlık alanı çevresinde yeni yapılanmalara yönelik inşaai faaliyetler hız kazandığından mezarlık alanı çevresinde yeterince koruma alanının bırakılarak yeni yapılaşmaların bu doğrultuda gerçekleşmesi sağlanmalıdır.
Şimdiki Durumu Mezarlık çevresi taş malzemeden yapılmış ihata duvarı ile çevrilidir. Mezar taşlarının bir kısmı sağlam vaziyette olup, bir kısmı tahrip edilmiş, parçalanmış, yıkılmış veya yerlerinden sökülmüştür. Mezar taşların bir çoğu mezarlık alanı içerisinde atıl bir durumdadır.
Önerilen Koruma Alanın gezi alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili düzenleme projesinin ivedilikle hazırlanarak Kurul onayına sunulması ve sonrasında uygulama ile ilgili faaliyetlerin başlatılması.
Gözlemler Osmanlı Dönemi lahitleri define aramak gayesiyle kazılmış veya kırılarak tahrip edilmişlerdir. Başka yere nakil edilen mezarlardan çıkan toprak gelişigüzel atılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16.12.2005-685
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 06.09.2007-1570
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.