Yükleniyor...

Karşıbağlar Tümülüsü

Develi Köyü, Vize
ENV. NO: 39-08-426
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karşıbağlar Tümülüsü
Envanter No 39-08-426
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Develi Köyü
Belde
Mevki Tepeler / Tavşantepe
Sokak
Ada 103
Pafta
Parsel 94-305
Yüzölçümü 8468.31 / 4148976.26
Nitelik Tarla / Tavşantepe Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik, ormancılık ve tarımsal faaliyetler.
Şimdiki Durumu Köyün 1,9 km güneydoğusunda bulunan tümülüs 5,6 m yüksekliğinde, 35-40 m çapındadır. Bir tarafı tarla diğer tarafı koruluk olan bir alanda bulunmaktadır. Üzeri ağaç ve çalılık ile kaplıdır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Üzerinde ormancılık ve tarım faaliyetlerinin yapılmasının engellenmesi.
Gözlemler Doğu tarafından merkeze doğru tünel şeklinde kaçak kazı çukuru açılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10.07.1991-942
Kurul Açıklama 10.07.1991 tarihli, 942 sayılı karar eki listede 20 sıra numarası ile tescil edilmiştir.
Revizyon
Kurul Kararları 20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.