Yükleniyor...

Karaabalar Traşlama Başı Nekropol Alanı

Karaabalar Köyü, Kofçaz
ENV. NO: 39-04-086
Genel Bilgiler
Yapı Adı Karaabalar Traşlama Başı Nekropol Alanı
Envanter No 39-04-086
Yapı Türü Arkeolojik Sit
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler ile benzer özellikler taşıyan mezar tepelerinin toplu olarak bulunduğu alanlardır. Erken Demir Çağı-M.S. 3.yy. aralığında tarihlenmektedirler.
Konum
İlçe Kofçaz
Mahalle Köy Karaabalar Köyü
Belde
Mevki Traşlama Başı Mevki
Sokak
Ada
Pafta
Parsel
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Köyün 3,5 km güneybatısında bulunan ormanlık alanda, yükseklikler 50 cm ile 1,5 m arasında değişen 50 ye yakın mezar tepesi bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Mezar tepelerinden birkaçı defineciler tarafından kazılmış ve tahrip edilmiştir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 16/12/2015 tarih ve 2838 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.