Yükleniyor...

Kale Mahallesi, 193 Ada 2 Parsel Konut

Kale Mahallesi, Vize
ENV. NO: 39-08-990
Genel Bilgiler
Yapı Adı Kale Mahallesi, 193 Ada 2 Parsel Konut
Envanter No 39-08-990
Yapı Türü Konut
Yapım Tarihi
Yaptıran
Yapan
Vakfiye
Kitabe
Mimari Çağı Cumhuriyet
Genel Tanım Yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka tipi kiremit ile örtülüdür. Moloztaş ahşap hatıllı duvar örgülüdür. Yapı oldukça kötü durumda metruk halde olup çatısında ve duvar sıvalarında dökülmeler başlamıştır. Yapının giriş cephesi batı cephesi olup bahçesine ve Yatır Sokağa bakmaktadır. Yapı, Yatır ve 501 Sokaktan moloz taş örgülü bahçe duvarı ile ayrılmaktadır.ır
Konum
İlçe Vize
Mahalle Köy Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Sokak Yatır Ve 501 Sokaklar
Ada 193
Pafta
Parsel 2
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Yapı Özellikleri
Kat Adedi Zemin+1
Malzeme Moloztaş-ahşap
Yapım Tekniği Yığma
Elektrik Var
Isıtma Var
Kanalizasyon Var
Ayrıntılı Tanım Kale Mahallesi, Yatır ve 501 Sokakların arasında 193 ada 2 parselde yer alan yapı dikdörtgen planlı, zemin+1 katlı, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.Moloztaş ahşap hatıllı duvar örgülüdür. Yapı oldukça oldukça kötü durumda ve metruk hanlde olup çatısında ve duverörüsünün sıvasında dökülmeler başlamıştır.Yapının giriş cephesi batı cephesi olup bahçesine ve yatır sokağa bakmaktadır. Yapı Yatır ve 501 sokaktan moloz taş örgülü bahçe duvarı ile ayrılmaktadır. Giriş cephesi orta ekseninde tek taraflı birinci kata çıkış merdiveni bulunur.Merdiven sahanlığı güneye doğru uzatılmak üzere suretiyle muhdes bir balkon ve zemin kata giriş kısmı oluşturulmuştur. 1. kat giriş kapısı önü iki adet ahşap kalasla desteklenen sundurmalıdır. 1. kat giriş kapısının iki yanında birer adet pencere bulunur. Yapının kuzey cephesine bitişik tek yöne eğimli çatılı muhdes bir mekan oluşturulmuştur. Yapının güney cephesi sokak kesişimine bakmakta olup zemin katta iki, 1. katta üç, batı cephe 1. kat seviyesinde ise 1 adet pencere bulunur. Pencereler dikdörgen formludur. Yapı içerisindeki döşeme ve tavanlar ahşaptır.
Bugünkü Durumu
Koruma Durumu Fena
Taşıyıcı Durumu Orta
Dış Yapı Orta
Üst Yapı Orta
İç Yapı İyi
Süsleme İyi
Rutubet İzi Var
Özgün Kullanım Konut
Bugünkü Kullanım Kullanılmıyor
Önerilen Kullanım
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal 2
Çevresel 0
Aykırı 0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Gözlemler Yapı oldukça kötü durumda ve metruk halde olup çatısında ve duvar örgüsünün sıvalarında dökülmeler başlamıştır. Yapı içinde döşeme ve tavanlar ahşaptır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rölöve Projesi
Rapor Var
Restorasyon
Harita Var
Kroki Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı 0
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 10.12.2018-5561
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.