Yükleniyor...

Eriklice Çayırlar Kalesi

Eriklice Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-458
Genel Bilgiler
Yapı Adı Eriklice Çayırlar Kalesi
Envanter No 39-01-458
Yapı Türü Kale
Dönemi Demir Çağ ?
Genel Tanım Kale kalıntısı, Eriklice Köyünün 3,3 km kuzeybatısında, mera alanında, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 50 metreye 200 metrelik bir alanı çevrelemektedir. Kuzeydoğudan muhtemelen giriş bölümünün izleri belirgindir. Kuzey ve güney yönlerinden dere yatakları ile doğal tahkimat sağlanmış olup, 150-180 cm duvar kalınlıkları mevcuttur.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Eriklice Köyü
Belde
Mevki
Sokak
Ada
Pafta 13
Parsel 1259
Yüzölçümü 3986900
Nitelik Mera
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminde, temel seviyesinde taş yığınları şeklindedir. Güneybatı tarafında duvar dibinde yapılmış kaçak kazı çukurunda kale sur duvarının toprak altında sağlam kalmış, kısmı görülmektedir. Moloz taş ve kireç harcı kullanılarak örülmüş sur duvarlarında tuğla kırıkları da görülmektedir. Kale sur duvarının batı tarafı çok tahrip olduğu için duvar izleri takip edilememektedir. Kale içerisinde ayrıca yapı kalıntılarını andıran taş yığınları da bulunmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 24/04/2018-5053
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.