Yükleniyor...

Düzorman Kalesi

Düzorman Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-309
Genel Bilgiler
Yapı Adı Düzorman Kalesi
Envanter No 39-01-309
Yapı Türü Kale
Dönemi Geç Demir Çağı ?
Genel Tanım Kale kalıntısı, Düzorman Köyünün 2,6 km güneydoğusunda, mera alanında, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 45 metreye 115 metrelik bir alanı çevrelemektedir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Düzorman Köyü
Belde
Mevki Kuyumcu Dere / Büyükdere
Sokak
Ada 105
Pafta 4
Parsel 148-149-152
Yüzölçümü 516037.52 / 448373.22 / 899020.17
Nitelik Orman / Orman / Orman
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Definecilik faaliyetleri.
Şimdiki Durumu Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminden yaklaşık 1,5 m yüksekliğe kadar duvar kalıntıları görülmektedir. Kalın duvarları çoğunlukla kaba yontulmuş taşlar ile harçsız örülmüştür. Duvar genişlikleri yaklaşık 2 metredir. Doğal kayaların yüksek olduğu yerlerde duvar örülmemiştir. Güneyinde ve kuzeydoğusunda giriş olabilecek boşluklar bulunmaktadır. Surun dışında, 7-8 m kuzeyinde, moloztaş ve kireç harcı ile örülmüş yaklaşık 7x5 m ebatlarında bir yapı kalıntısı daha görülmektedir.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Doğal şartlar ve definecilik faaliyetleri sonucu tahrip olmaktadır. Güneybatı duvarında büyük ölçekli taşlar kullanılmıştır. Güneybatı cephesinde duvarın dışında destek payandaları inşa edilmiştir. Destek payandaları 3-4 m aralıklarla yapılmış olup, güney cephesinde 2 m yüksekliğinde duvarlar ayaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.