Yükleniyor...

Çukurpınar Kırağlıkayrak Kalesi

Çukurpınar Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-290
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çukurpınar Kırağlıkayrak Kalesi
Envanter No 39-01-290
Yapı Türü Kale Kalıntısı
Dönemi Ceneviz ?
Genel Tanım Kale kalıntısı, Çukurpınar Köyünün 2,8 km kuzeyinde, ormanlık alanda, hakim bir tepede bulunmaktadır. Yaklaşık 45 metreye 60 metrelik bir alanı çevrelemektedir.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çukurpınar Köyü
Belde
Mevki Av Yeri
Sokak
Ada 102
Pafta 6
Parsel 161
Yüzölçümü 41826555,76
Nitelik Çukurpınar Devlet Ormanı
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler Ormancılık faaliyetleri ve definecilik.
Şimdiki Durumu Kale, büyük ölçüde yok olmuştur. Zeminde, temel seviyesinde taş yığınları şeklinde duvar kalıntıları görülmektedir. Duvar örgüsü anlaşılamamaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Orman içerisinde yer alması sebebi ile ormancılık amaçlı sürüm ve ağaç dikim faaliyetlerinin yapılmaması gerekmektedir. Definecilik faaliyetlerine karşı bölgedeki güvenlik birimlerince izlenmesi gerekmektedir.
Gözlemler Defineciler tarafından tahrip edilmektedir. Doğu bitişiğinde taş ocağı açılması için faaliyetler başlatılmıştır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No 10/05/2016 tarih ve 3200 sayılı karar.
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.