Yükleniyor...

Çağlayık Mercimektepe Tümülüsü

Çağlayık Köyü, Merkez
ENV. NO: 39-01-250
Genel Bilgiler
Yapı Adı Çağlayık Mercimektepe Tümülüsü
Envanter No 39-01-250
Yapı Türü Tümülüs
Dönemi Erken Demir Çağı-m.s. 3.yy.
Genel Tanım Tümülüsler yığma tepeler şeklinde oluşturulmuş anıt mezar tepeleridir. Türkiye'deki Tümülüs tipi gömünün en yaygın olduğu yerlerden birisi Trakya'dır. En çok bilinen biçim, konik olmak üzere, küre, yarım küre, biçimsiz tümsekler gibi çeşitli tipleri bulunmaktadır. Tümülüsler mezar tipine göre; platformlular, çukurlular, mezar odalılar, lahitliler ve basit mezar olmak üzere beş ayrı grupta incelenebilir. Nadiren tek, çoğunlukla gruplar halinde bulunurlar.
Konum
İlçe Merkez
Mahalle Köy Çağlayık Köyü
Belde
Mevki Mercimek Sırtı
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 270
Yüzölçümü 73716,02
Nitelik Mera
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli 1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi Tescile önerilecektir.
Şimdiki Tehlikeler Definecilik
Şimdiki Durumu Köy merkezinin 600 m kuzeybatısında bulunan tümülüs 1-1,5 m yüksekliğinde, 8-9 m çapındadır. Üzeri mera alanı olarak kullanılmaktadır.
Önerilen Koruma "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler Yakın çevresinde küçük çaplı kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
Ekler
Fotoğraf Var
Rapor
Harita Var
Kroki Var
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.