Yükleniyor...

Bezirgan Tepe Kalesi

Sivriler , Demirköy
ENV. NO: 39-03-969
Genel Bilgiler
Yapı Adı Bezirgan Tepe Kalesi
Envanter No 39-03-969
Yapı Türü
Dönemi M.ö. 6-5.yy
Genel Tanım Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, Sivriler Köyü, Yavuzdere Mevkinde, Yavuzdere Devlet Ormanı içerisinde, 101 ada,279 parsel no'lu taşınmaz üzerinde (https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresindeki kayıtlardan elde edilen tapu kaydına göre)yer alan kale Trakların/Geç Demir Çağ Dönemi'ne M.Ö.6-5.yy a tarihlendirilmektedir. Yöre halkı arasında Bezirgan Tepe olarak adlandırılan tepenin üzerindeki düzlükte, harç vb. bağlayıcı malzeme kullanılmadan farklı büyüklükteki taşların birbirine kaynaşacak şekilde yerleştirilmesiyle inşa edilmiş olan kale yaklaşık olarak 40x40 m ölçülerinde olup, dairevi bir plan şemasına sahiptir. Kalenin sıvasız duvarları iki yana akma yaparak yıkılmış ve kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Kesintisiz olarak devam eden kale duvarları takip edildiğinde giriş olabilecek herhangi bir açıklığın bulunmadığı, topografik yapı da göz önünde bulundurulduğunda düz ve az meyilli arazi yapısı nedeniyle kale kapısı olabileceği düşünülen alanın kaçak kazı sonucu tahrip edildiği ve yaşanan bu tahribat nedeniyle girişi belirleyen detayların da yok edildiği belirlenmiştir.
Konum
İlçe Demirköy
Mahalle Köy Sivriler
Belde
Mevki Yavuzdere Mevkii/yavuzdere Devlet Ormanı Parselinde
Sokak
Ada 101
Pafta
Parsel 279
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
Bugünkü Durumu
Sit Potansiyeli Mevcut I. Derece Arkeoojik Sit Alanı.
Koruma Derecesi 1
Şimdiki Tehlikeler Doğal etkenler ve ormancılık faaliyetlerine maruz kalması.
Şimdiki Durumu Kale, beşeri ve doğal ve beşeri sebepler, en önemlisi de ormancılık faaliyetleri nedeniyle büyük oranda tahrip olmuştur. Kale duvarları iki yana doğru akma yaparak tamamen yıkılmıştır.
Önerilen Koruma 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun'unun 6. maddesi uyarınca "1.derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi. Ormancılık faaliyetlerine dikkat edilmesi.
Gözlemler Kale kalıntısı korunmadığı için beşeri ve doğal şartlar nedeniyle yok olmaktadır.
Ekler
Fotoğraf X
Rapor X
Harita X
Kroki
Diğer
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları 05/03/2018-4917
Yayın Dizini
Hazırlayanlar
Bu web sitesi Trakya Kalkınma Ajansının TR/21/13/SOS/O008 no'lu proje desteğiyle hazırlanmıştır.